Nám á starfsbraut

Nám við starfsbraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti hefur það að markmiði að þroska með nemendum hæfni og getu sem gerir þeim fært að takast á við fjölbreytt viðfangsefni daglegs lífs á heimili, í vinnu, tómstundum og frekara námi.

Unnið er að því að auka sjálfstæði og sjálfsábyrgð nemenda með því að gera þá meðvitaðri um eigin persónu, félagsleg samskipti og umhverfið. Markvisst eru þeim veitt tækifæri til að öðlast nýja reynslu sem og að tileinka sér þekkingu sem getur nýst þeim að námi loknu.

Kennslutíminn er í samræmi við starfsár framhaldsskólans. Kennsla hefst í lok ágúst og lýkur um miðjan maí.

Kennsluhættir

Lögð er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti sniðna að þörfum nemenda og getu. Unnið er út frá einstaklingsmiðuðum námsáætlunum og reglulega er farið í vettvangsferðir. Metnaður er lagður í að nýta nútímatækni, bæði í kennslu og við gerð sérhæfðra námsgagna. Við skipulag námsins er tekið mið af óskum, áhugasviði og möguleikum nemenda, óskum og áliti foreldra ásamt þeim möguleikum sem skólinn og umhverfið býður upp á hverju sinni.

Á 3 og 4 námsári er lögð áhersla á starfstengt nám og kynningu á vinnustöðum.

Kennsluaðstaða

Kennsla fer fram í aðalbyggingu skólans og í öðru húsnæði á skólalóð s.s. í íþróttahúsi og sundlaug.

Nemendur hafa verið hvattir til þess að nýta sér nemendaaðstöðu skólans og unnið hefur verið að því að þeir fái tækifæri til þess að tengjast nemendum af öðrum brautum með þátttöku í almennum kennslustundum og fylgd í matsal nemenda.